„Udělejte přítrž bezohledným řidičům, bojíme se jich, věřte,“ píší anonymně občané na radnici, kde o potížích několika jedinců vědí, stejně jako policie, jejíž vyjádření zveřejníme v zítřejším vydání. Zastupitelé vyzvali občany, aby si všímali věcí, které narušují občanské soužití. „Vedly nás k tomu konkrétní důvody a stížnosti bereme jako podpůrný argument, abychom poukázali na tíhu problému,“ uvedl starosta Martin Kiss.

Potěšilo ho, že se lidé nezalekli a poukázali na kupící se potíže, které jim sužují život. „Určitě je v tom kus osobní odvahy,“ obdivuje starosta autory konkrétních podnětů.

Neoprávněnou jízda vozem nebo alkohol za volantem vedení nevyřeší, protože mu tato kompetence nepřísluší. Přesto usilují o zřízení městské policie. „Společně s dopravními policisty se strážníci zaměří na rychlost v obci, dohlédnou na pořádek v ulicích,“ jmenuje místostarosta Martin Švancara úkoly, které dolehnou na bedra nově zřízené policie.

Ke zvýšení bezpečnosti města podél hlavního tahu do Brna přispěje také úprava silnice, kterou na náměstí rozdělí květinový ostrůvek, čímž ji opticky zúží. „Obchvat města totiž není ve výhledovém plánu Ředitelství silnic a dálnic až do roku 2030,“ přibližuje plány, jak předejít tragickým nehodám, starosta.

Věří, že nedávná havárie, kdy kamion narazil do rodinného domu, jednání o úpravách silnice značně urychlí. Radní usilují rovněž o nové přechody pro chodce na frekventovaném náměstí.