Objízdná trasa bude vedena po sil. III/36826 (původní I/35). Uzavírka a objízdná trasa bude značena přechodným dopravním značením. Objížďka je obousměrná. Objízdná trase je vhodná i pro nadměrnou přepravu.

Provádí se kontrolní měření tunelu , uvedl Jindřich Kabrhel a dodal: „Původně jsme plánovali silnici uzavřít do 18 hodin. Avšak předpokládáme, že by mohla být komunikace otevřena v 13 hodin.“