„Dopravní výchova je hodně důležitá a jsme rádi, že školy i školky začínají stále více využívat dopravní hřiště. Chceme proto zlepšit výuku, máme tam už učebnu. Nyní ji vybavíme projektory a dalšími prvky, aby učitelé uměli ukázat dopravní značení a žáci si vše vyzkoušeli v praxi. Máme tam mimo jiné železniční přejezd, výjezd vozidel IZS a světelnou signalizaci, kruhový objezd,“ uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

V současné době ještě zbývá dokončit chodníky a povrchy cest. Hřiště nevyužívají jen děti, ale aktuálně i klub seniorů. V sousední Litomyšli je hřiště volně přístupné veřejnosti.

„Zatím je hřiště využívané spíše školami a spolky, ale počítáme, že po rekonstrukci ho otevřeme i veřejnosti,“ dodal Pavel Čížek. Svitavy získaly na rekonstrukci hřiště dotaci 400 tisíc korun z Pardubického kraje. Zbylou částku z rozpočtu 1,8 milionu korun doplatí město ze svých zdrojů.