Důvodem je také nedisciplinovaný přístup návštěvníků, kteří nerespektují pokyny personálu a nenosí roušky. Zákaz návštěv se týká vnitřních prostor domovů, lidé se ale mohou se svými příbuznými setkat na zahradě. Všem návštěvám bude změřena teplota a musí si dezinfikovat ruce. Volný pohyb klientů zůstává neomezen, stejně jako nadále platí možnost doručení balíčků klientům prostřednictvím pracovníků sociálních služeb. Lidé mohou navíc při kontaktu s klienty domova využívat videokomunikaci.