Město se připravuje na zřízení domova důchodců. Půjde o přestavbu jednoho křídla Domova na rozcestí. „S Pardubickým krajem, vlastníkem zařízení, máme dohodu,“ sdělil starosta Jiří Brýdl. „My uvolníme byty pro chráněné bydlení, kraj nám poskytne prostory k přestavbě,“ vysvětluje starosta. Zastupitelé odsouhlasili předběžně zařadit výdaje na přestavbu do rozpočtu na příští rok. Bude stát 13,5 milionu korun, dalších jeden a půl bude muset dát město na vybavení. Zatím ale není termín přestavby jistý. „Bude záležet na vývoji současné hospodářské recese,“ řekl Jiří Brýdl. Zatím neví, jak se bude situace vyvíjet. Konečný souhlas dají zastupitelé při schvalování rozpočtu na rok 2010, a to v březnu,“ dodává Brýdl. Kapacita domova by měla být čtyřicet míst. „Uvažujeme také o zřízení oddělení pro lidi s Alzheimerovou chorobou,“ přiznává starosta. Je to nemoc, kterou trpí stále více lidí. Stává se celospolečenským problémem. Vybudování oddělení ale budou radní řešit až po zřízení domova pro seniory.

(ap)