Zastupitelé Svitav rozhodli v září o půjčce ve výši dvě stě tisíc korun občanskému sdružení Květná Zahrada. To provozuje dům na půl cesty, které poskytuje pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů a obdobných zařízení nebo v obtížné situaci. Především pro města Svitavy, Polička, Litomyšl a Moravská Třebová. Půjčka byla určená zejména na vybudování kotelny a dokončení ústředního topení v hlavní budově domu na půli cesty.

Bez topení by muselo pět z deseti současných klientů hledat na zimu jiné bydlení nebo jít na ulici. Díky finanční podpoře města Svitavy, dobře odvedené práci topenářské firmy a řemeslníků se to nestalo. Pátého listopadu jsme zažehli kotel v nové kotelně Domu na půl cesty Květná.

Pět let práce

Pro nás všechny – pracovníky i klienty domu na půl cesty to byl skoro dojemný okamžik. Alespoň pro ty z nás, kteří už pět let, od července 2005, naplno pracujeme na rekonstrukci statku. Tak říkáme hlavní budově našeho domova. Společně se snažíme o to, aby mladí lidé zejména z regionu Svitavska nemuseli hledat bydlení jinde. Po pěti letech dřiny máme poprvé pocit, že jsme větší část statku zrekonstruovali a čeká nás už jen ta menší.

Když se před pěti lety u nás sešli tehdejší starostové Svitav, Poličky, Moravské Třebové, Litomyšle a obce Květná, měli možná pocit, že jsme šílenci nebo snílci. To podle toho, jak tehdy statek vypadal a jaké jsme s ním měli plány. Ke cti všech je třeba říci, že nám všechna uvedená města i obec Květná po celá ta léta pomáhali a pomáhají. Penězi, radou, brigádami úředníků, vstřícným jednáním, jak se komu zrovna daří.
Jsem velmi rád, že jsme i my dostáli svému slovu a závazku a poskytujeme už pět let službu domu na půl cesty. Domem prošlo třicet klientů. Většina z nich se posléze úspěšně postavila na vlastní nohy. To je pro nás to hlavní, to jsou výsledky našeho společného snažení.

Aktivity pro děti

Od letošního podzimu jsme začali s dalšími aktivitami. S programy pro děti a jejich rodiče z Modré školy ve svitavském Lačnově. Víkendové akce spojené s prací, nějakým tím vzděláváním a vždy dobrým obědem. Od příštího roku připravujeme rozšířenou nabídku akcí a aktivit pro svitavské školy. Plánujeme vybudovat keramickou dílnu, podniknout vzdělávací a školící akce.

Děkuji všem, kteří nás podporovali a podporují. Zástupcům jmenovaných měst a jejich zaměstnancům, obci Květná, Pardubickému kraji, soukromým dárcům, dobrovolníkům, našim příznivcům a přátelům. Jmenovitě si také dovolím poděkovat Daně Krchové a Erichu Stündlovi z Městského úřadu ve Svitavách za dlouhodobou práci pro nás. Děkuji zaměstnancům Domu na půl cesty Květná – Kateřině Burešové, Františku Pokornému, Stanislavu Větrovskému a Jiřímu Šteflovi za každodenní dobře odváděnou práci a trpělivost.

Jsme rádi, že se nám práce daří a věříme, že i v dalších nejméně pěti letech budeme pracovat zejména pro region okresu Svitavy v oblasti tolik potřebných sociálních služeb.

FERDINAND RADITSCH, Dům na půl cesty Květná