„Završili jsme transformaci sociálních služeb v Domově na zámku v Bystrém. Zámek opouštíme. Všichni klienti dnes žijí v domcích a bytech, tedy v domácnostech podobných běžnému rodinnému bydlení,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Změní se i název organizace, od ledna to má být Centrum sociálních služeb Bystré. O budoucnosti samotného zámku, který je v majetku Pardubického kraje, ještě není rozhodnuto. Zatím zůstává ve správě Domova na zámku Bystré.

„Nechali jsme zpracovat základní objemovou architektonickou studii, která bude podkladem pro jeho optimální využití. O dalším postupu, který nevylučuje i prodej, bude vedení kraje jednat na konci prvního čtvrtletí příštího roku,“ sdělil Roman Línek, náměstek pro investice a kulturu. Kraj chce najít uživatele celého areálu zámku, který by přispěl k rozvoji této části regionu.