Město nejdříve chtělo obnovit jen fasádu vily, ale průzkum ukázal i další nutné opravy. Náklady se postupně vyšplhaly na 35 milionů korun a radnice je podle starosty Davida Šimka připravena ještě na další navýšení.

Přibyly i vícepráce, které bude v září řešit zastupitelstvo. „Původně bylo zadání jen na rekonstrukci fasády a neuvažovali jsme, že by-chom šli až do střešní části. Nicméně poté, co se postavilo lešení a byl vyhodnocen stav věží a horní části, jsme zjistili špatný stav konstrukcí. Proto jsme se rozhodli, že uděláme i opravu střechy,“ vysvětlil Šimek.

Blíží se do finále

Rekonstrukce se blíží ke konci. Lešení z vily zmizí ještě letos, ačkoliv byl termín až příští rok. „Nyní opravujeme věže, kde jsme zjistili poškození tesařských konstrukcí. Současně se restauruje krytina, sundala se kopule věže a dokončujeme i úpravy teras,“ popsal místostarosta Pavel Čížek. Už je vidět i nová barva fasády, která je písková.

Stavební firma opravy konzultuje s památkáři.

Město také řeší, jak stavbu ochránit před nálety holubů, jejichž trus ničí fasádu. „Vytipovali jsme místa, kde by bylo záhodno umístit oproti projektu sítě či jinou ochranu. To je jedna z víceprací. Nechceme mít hned za rok špinavou fasádu,“ řekl Čížek.

Tím ale práce na Langrově vile nekončí. Město ještě čeká úprava okolí, zeleně a fontány v parku. Počítá také s novým nasvícením vily. „V roce 2022 bude mít vila 130 let a chceme výročí oslavit i prohlídkami vnitřních prostor. Příští rok opravíme chodby a zrestaurujeme stropní výzdoby v obou patrech,“ dodal Šimek.

Pseudoklasicistní vilu nechal vystavět v roce 1892 svitavský podnikatel Julius Langer. Později se rodina dostala do finančních potíží. V roce 1933 ji prodala spořitelně a od ní ji v roce 1942 koupilo město. Od té doby zde sídlí městský úřad.