„V případě, že by Petr Slabý rezignaci nepodal, stal by se hlavním důvodem k jeho odvolání propad v tržbách,“ zdůvodňuje poličská místostarostka Marie Tomanová, proč kastelán skončil. Kdyby tak neučinil sám, rada by ho na základě závažných nedostatků v hospodaření příspěvkové organizace stejně odvolala. Radnice nebere v potaz ani nově rozjeté projekty, které měly nastartovat novou éru hradu. „S panem kastelánem byla vždy vynikající spolupráce, postavil hrad znovu na nohy,“ chválí aktivity kastelána Libor Kodym z pražského divadelního spolku Julie.

Nižší návštěvnost hradu však Petr Slabý vysvětluje mimořádně nepříznivým počasím. „Předminulá zima byla extrémně tuhá. To se samozřejmě odrazilo také v počtu turistů,“ popisuje neúspěšnou sezónu Slabý. V zimě se hrad musel stále vytápět, aby nepopraskalo zdivo. To se odrazilo na vyúčtování spotřeby elektrické energie. Pro kastelána znamenala faktura od energetiků citelný zásah do rozpočtu. Nicméně za letošní mírnou zimu ušetřil 130 tisíc korun.

Dalším důvodem, proč se návštěvnost rapidně snížila, bylo uzavření hradu krajskými hygieniky kvůli závadné vodě ve studni. „Abychom o hosty nepřišli, svépomocí jsme postavili vodojem,“ dodává Slabý, jak se snažili zvrátit nepříznivý osud.

Bývalý kastelán Slabý těsně před rezignací dokončil projekt na zvelebení hradu Svojanova, který letos slaví 750 let od založení.