Všichni lyžaři by měli znát pravidla, která vyhlásila Mezinárodní lyžařská federace. Bohužel je realita na sjezdovkách často jiná a lidé o nějakých pravidlech nemají ani ponětí. Koordinátor prevence kriminality Městského úřadu ve Svitavách Erich Stündl ovšem považuje dodržování těchto pokynů za zásadní, obzvlášť v době, kdy děti tráví s rodiči jarní prázdniny na horách. „Veškerá pravidla jsou důležitá. Největší problém je, že se lidé chtějí uvolnit alespoň někde a na sjezdovkách tato pravidla nedodržují. Často se před samotným lyžováním posilní alkoholem a pak to špatně dopadne," uvedl Erich Stündl.

Dalším důležitým tématem se stala rizika spojená s nelegální výrobou drog. „Ve Svitavách o žádné podobné činnosti v poslední době nevím, ale riziko zde hrozí stále. Při výrobě drog může dojít k požárům či výbuchům, které ohrožují životy nejenom samotných výrobců, ale také všech v okolí," zhodnotil situaci Stündl a dodal, že největší riziko hrozí především v panelových či hojně obydlených domech.

Zpravodaj Prevence do každé rodiny seznámil čtenáře také s Projektem Patron, který pomáhá mladým mužům opouštějícím dětské domovy. I tuto tematiku považuje Stündl za důležitou. „Ve Svitavách sice nemáme dětský domov, ale i zde se snažíme dětem pomáhat. V programu Mentorská asistence působí momentálně 46 studentů. Ti se snaží především zabránit tomu, aby se děti vůbec dostaly do zařízení jako jsou dětské domovy. Pomáhají jim při problémech 
s učením," řekl Stündl. Také dodal, že pokud bude i letos dostatek financí, opět by rádi spolupracovali s aktivizačními pracovníky z centra Krůček.

Zpravodaj je dostupný na stránkách prevence kriminality města Svitavy. Lidé se mimo jiné dozvědí také o projektu „Řídím, piju nealko pivo" nebo o workshopu Mapy budoucnosti

(bko)