Zdravotně postižení se stali osudem pro Radoslavu Vrabcovou a Jaroslava Trávníčka z Poličky stejně jako pro Ludmilu Kolaříkovou ze Svitav. Její vnuk se narodil s Downovým syndromem, což byla pro Kolaříkovou rodinu bolestná skutečnost.

„Prostudovala jsem mnoho knih, abych se seznámila se vším, co s mentální retardací souvisí,“ vzpomíná na impulz před devatenácti lety Ludmila Kolaříková, čestná členka českého Sdružení pro mentálně postižené.

O mladé hasiče se sedm let nezištně stará Irena Švichká ze Sboru dobrovolných hasičů v moravskotřebovské části Udánky. „Připravuje děti na hasičské soutěže. Její svěřenci si vedou velmi dobře v okrese i republice,“ zdůvodňuje návrh dobrovolné hasičky Stanislav Zemánek.

Pionýři z Poličky vsadili na Bohumíra a Danu Erbesovi. Dobrovolnickou činnost vykonávají 37 let. Pořádají tábory pro členy i nečleny organizace. S mladými muzikanty se pravidelně účastní republikových kol Dětské Porty.

Při slavnostním galavečeru 6. března ve Východočeském divadle v Pardubicích budou již tradičně oceněni ti, kdo pracují bezplatně ve prospěch druhých. O jedné z cen může rozhodnout i široká veřejnost v internetovém hlasování.

„Navštivte náš web, dejte hlas svému dobrovolníkovi, podívejte se na naše stránky a třeba se i vy zatoužíte stát na chvíli dobrovolníkem, je to takový pozitivní adrenalin,“ vyzývá k hlasování Leoš Malina z občanského sdružení SKP-CENTRUM.

Všech padesát pět nominačních listů najdete na adrese www.skp-centrum.cz/dend. Návštěvníci webu tak mohou elektronicky hlasovat pro kandidáta, který je zaujme. Internetové hlasování končí ve středu.

(mag)

 

Vrabcová, Ing. Radoslava

Jak dlouho vykonává dobrovolnickou činnost: od roku 2002 (6 let) Kde vykonává činnost: Dětské informační centrum o.s. Polička Paní Vrabcová se podílela jako dobrovolník na činnosti sdružení Kamínek, a to hlavně v oblasti zajištění činnosti tohoto sdružení. Založila DIC Polička, kde spolu s ostatními spoluzakladateli rozšířila nabídku služeb pro rodiny s dětmi s postižením a pro nefungující rodiny. Iniciovala vznik vzdělávacích kurzů - angličtina, výuka na PC. Podílela se na rozvoji komunitního plánování soc. služeb v triádě Pardubického kraje. V současné době je sice zaměstnancem DIC Polička, ovšem i přesto dobrovolně pracuje v aktivitách, které nejsou hlavní činnosti sdružení nebo jsou organizovány partnerskými organizacemi (Svatojosefovská jednota, KDU-ČSL, Minigolf klub Polička) – kluby osob se zdrav. postižením a seniorů, běh Terryho Foxe, při sportovních aktivitách.

Navrhovatel: Jana Roušarová

Kolaříková, Ludmila

Jak dlouho vykonává dobrovolnickou činnost: 19 let Kde vykonává činnost: okresní výbor Sdružení pro mentálně postižené V roce 1986 se Ludmila Kolaříkové narodil vnouček Marek s onemocněním Downův syndrom, těžká vada srdce a plicní hypertenze. Tato pro celou rodinu velmi bolestná skutečnost ji přivedla k práci pro mentálně retardované. Prostudovala mnoho knih a brožur, aby se seznámila se vším, co s mentální retardací souvisí. Zjistila, že ve Svitavách existuje okresní výbor Sdružení pro mentálně postižené (OV SPMP), které řídil pan učitel Jaroslav Polák, otec retardované dcerky. Přihlásila se do sdružení a od roku 1987 pomáhá zlepšit život retardovaných. Krátce nato nastal problém zemřel náhle motor sdružení p. Polák. Chyběla hnací síla, vynalézavosti, akceschopnost, odvaha a vůle aktivizovat programy, které by pomáhaly mentálně postiženým a jejich rodinám. Bylo zapotřebí v práci pokračovat, uvolila se tedy p. Poláka nahradit. Bylo nutno informovat lidi, kteří o problematice mnoho nevěděli. Započalo se s vydáváním brožurek, pořádáním výstav prácí mentálně retardovaných, zajišťováním rehabilitačních pobytů, ozdravných pobytů k moři, poznávacích výletů a mnoho dalších aktivit. Ve Svitavách také nebyla tolik potřebná škola pro retardované. Cesta ke zřízení tohoto zařízení byla velmi trnitá a hrbolatá. Po dvou letech odírání si podpatků, vyjednávání na úřadech, zdůrazňování NUTNOSTI zřízení školy pro retardované, byla v roce 1993 zřízena. Dvě volební období zastupovala okres Svitavy v republikovém výboru SPMP Praha. V roce 2007 kvůli věku z funkce odstoupila. Na XI. Národní konferenci SPMP ČR byla jmenována Čestnou členkou SMMP ČR.

Navrhovatel: Eva Jílková

Trávníček, Jaroslav

Jak dlouho vykonává dobrovolnickou činnost: 2 roky Kde vykonává činnost: Oblastní charita Polička Jaroslav Trávníček dochází ve svém volném čase do Denního stacionáře a sociálně terapeutických AC dílen, které poskytují služby dospělým osobám s mentálním postižením. Zapojuje se do denního programu a nabízí alternativy k volnočasovým aktivitám. Svým sportovním založením a velkým smyslem pro humor rozšiřuje nabídku našich služeb o sportovní aktivity – pravidelné plavání v krytém bazéně, cvičení v tělocvičně ZŠ Na lukách a přináší legraci a zábavu. Dále je velkou oporou při pořádání akcí pro veřejnost – např. dětský karneval, oslavy 15ti let od založení farní charity v Poličce. Jaroslav Trávníček je živým důkazem toho, že „stará láska nerezaví“. V letech 2001-2002 v Oblastní charitě pracoval jako pracovník v sociálních službách v Denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením. Po změně zaměstnání zůstal s kolegy a hlavně s uživateli služeb dále v kontaktu formou příležitostných návštěv, kdy s nimi trávil společné chvilky při denním programu v zařízení nebo soukromě u kávy v restauraci, kam je čas od času pozval. Asi po roce od svého odchodu přišel s nabídkou věnovat část svého volného času našim uživatelům, a to pravidelně. Nabídku uskutečnil a dosud ji nemá v úmyslu ukončit. Vedle vřelého vztahu k uživatelům je J. Trávníček i dlouholetou oporou naší organizace, neboť se na něho obracíme o pomoc, kdykoliv si to mimořádná příležitost vyžaduje – zejména při pořádání různých reprezentačních akcí charity pro poličskou veřejnost apod. Jeho spontánní a neokázalý zájem a vytrvalost jsou naprosto vzácné.

Navrhovatel: Oblastní charita Polička

Švichká, Irena

Jak dlouho vykonává dobrovolnickou činnost: 7 let Kde vykonává činnost: Moravská Třebová, Sbor dobrovolných hasičů, oddíl Mladí hasiči Nominovaná od roku 2001 pracuje jako vedoucí oddílu Mladých hasičů při Sboru dobrovolných hasičů Moravská Třebová – Udánky, který sdružuje mládež z celého města ve věku od 4 do 18 let. Děti připravuje na hasičské soutěže na úrovni okresu – kraje – republiky, kde si vedou velmi dobře. Například: úspěšná účast v republikové soutěži v Liberci v r. 2005, v r. 2007 memoriál Malíkov 1. místo mladší žáci, 2. místo starší žáci, 2x pohár dorostenců Kunčina, Sušice atd. Ve spolupráci s MŠ pořádá letní tábory pro děti. Připravuje a školí starší děti s cílem získat osvědčení instruktora, v r. 2007 se to podařilo třem dětem. Skupina dětí má v současnosti 27 členů.

Erbesovi, Dana a Bohumír

Jak dlouho vykonává dobrovolnickou činnost: 37 let Kde vykonává činnost: Pionýr Polička Dlouholetá činnost v organizaci pionýr, pořádání letních táborů pro členy i nečleny pionýra. Bohumír Erbes hospodář pionýra, správce základny a údržbář vozidla. Dana Erbenová táborová dříve vedoucí, nyní zdravotnice a babička, oddílová vedoucí oddílu Pátek první pomoc a účast na republikových kolech dětské Porty.

Navrhovatel: Pionýr Polička