Proškolení dobrovolníci pravidelně docházejí do zařízení Respitní péče Jindra, kde pomáhají s vyplněním a zpestřením volného času seniorů. Další dobrovolníci provázejí děti ze základní školy při jejich volnočasových aktivitách jako jejich „starší kamarádi".

Třetí část dobrovolníků pomáhá pracovníkům nízkoprahového zařízení Naděje, kde se podílí na vytváření kreativních a sportovních aktivit a doučování dětí. Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům ze strany příjemců dobrovolnické služby i dobrovolníků jsme se rozhodli založit Dobrovolnické centrum, které bude nadále koordinovat všechny osvědčené programy a napomáhat při uplatnění zájemců o dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum charity v Litomyšli tedy pokračuje v programech na pomoc dětem ve formě vysílání dobrovolníků do nízkoprahového zařízení Naděje a „starších kamarádů" pro děti ze základní školy. Nadále probíhá program pro dobrovolníky, kteří věnují svůj čas seniorům v Jindrově vile.

Nově rozšiřuje program na pomoc zdravotně postiženým seniorům posíláním dobrovolníků do dalších zařízení. Realizuje krátkodobé dobrovolnické akce, například pomoc při Tříkrálové sbírce, údržbě zahrady kolem Jindrovy vily a zřizuje S.O.S. databázi dobrovolníků na pomoc při živelných katastrofách. Výhledově připravuje k realizaci další dobrovolnické programy, například dopisování s vězni.

Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům včetně školení a odborné psychologické podpory (tzv. supervize) a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života občanské společnosti. Poskytuje poradenství v oblasti dobrovolnictví, realizuje výcviky dobrovolníků ve prospěch řady cílových skupin.

Pokud máte zájem o naše služby nebo zapojení se do dobrovolnických aktivit, kontaktujte nás na emailové adrese dobrovolnik@lit.cz nebo webových stránkách litomyšlské charity.

JAKUB MAŠEK,

koordinátor dobrovolníků