„Nevzhledný a kluzký chodník ze žulových bloků je již minulostí. Kromě vybudování nové cesty a úpravy okolí došlo také k výsadbě nové zeleně a na pietním místě přibyly lavičky,“ sdělil místostarosta Radomil Kašpar.

Tím ale výčet úprav nekončí. Město udělalo v letošním roce šest oprav hrobů. Těch je v majetku města ovšem celkem 85. Nachází se mezi nimi místa posledního odpočinku významných osobností a hroby občanů, jejichž příbuzní již nežijí a nemá se o ně kdo postarat. S osazením zeleně pomohly v minulosti studentky Střední zahradnické a technické školy Litomyšl. O pravidelnou údržbu těchto hrobů se starají místní dobrovolnice a přidat se může kdokoliv další.