„Z každé prodané věci v bazaru v Novém kostele v Litomyšli si organizátoři budou účtovat patnáct procent ceny, která poputuje na konto domova pro sirotky First Love International v Nairobi v Keni," uvedla koordinátroka bazárku Jana Kašická. Křesťanský domov pro sirotky leží nedaleko slumu Kibera, kde žije mnoho sociálně slabých rodin. Rodiče dětí z domova zemřeli na nejrůznější nemoci, nejčastěji však na AIDS. V domově je dohromady kolem pětasedmdesát dětí, chlapců a dívek, a to od nejmenších po náctileté. Letos v září do nairobského sirotčince jako dobrovolnice odjela Jana Vlčková ze Svitav. Členka Církve bratrské v sirotčinci pomáhá se vzděláváním dětí a připravuje pro ně nejrůznější zábavný i naučný program.