„Letos jsme oslavili sto dvacet pět let od založení sboru. Na 17. prosince jsme svolali slavnostní shromáždění,” uvedl starosta Telecího Jaroslav Šimon, který je zároveň starostou místního sboru dobrovolných hasičů.

Slavnostní setkání se koná po pěti letech a počítá se sto třiceti osobami. „Ve sboru máme padesát členů. Pozvali jsme také jejich manželky, starosty krajského, okresního a okrskového sboru hasičů a zástupce spřátelených sborů dobrovolných hasičů,” vysvětlil Jaroslav Šimon. Telečtí dobráci při této příležitosti obdrží významná ocenění. Podle starosty za činnost ve sboru bude oceněný každý.