Město Svitavy získalo od Státního fondu životního prostředí ČR oznámení o dotaci na revitalizaci rybníku Rosnička. Dotace má být zhruba 38,3 milionu korun. Radnice se tuto zprávu dozvěděla včera. Na podzim by tak mělo dojít k vypuštění rybníku Rosnička a jejímu následnému odbahnění.

"Kvůli zlepšení kvality vody v Rosničce začalo město Svitavy v roce 2018 spolupracovat s mezinárodně uznávaným odborníkem na sinice Blahoslavem Maršálkem, který se stará o záchranu vodních zdrojů po celém světě. Od roku 2019 se tak začala na Rosničce zavádět přírodě blízká opatření, která měla za následek úbytek bahna o 40 procent," sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Už na začátku ale bylo jasné, že se rybník bez klasického odbahnění neobejde. Vše pak urychlil zásah vandal, který před dvěma lety do Rosničky vysypal zřejmě pytle s hnojivem. Policie pachatele však nikdy nedopadla.

Celkové náklady na projekt jsou vyčíslené na 66,4 milionu korun, dotace má být 38,3 milionu korun.

„Předpokládáme, že rozhodnutí o dotaci bude kladné. Již v červenci bychom tak chtěli zahájit výběrové řízení na dodavatele díla a samotný rybník začít vypouštět v druhé polovině října,“ přiblížil postup vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

Realizace dříve nastavených opatření bude kvůli plánům na odbahnění pokračovat v letošním roce jen v lehce omezeném režimu. „Letos počítáme pouze s jednou celoplošnou sklizní vodních rostlin. Před pláží, na přibližně dvou hektarech plochy, pak budou podle potřeby provedeny sklizně maximálně tři,“ upřesnil Antoš. Aplikace probiotických bakterií, které pomáhají mineralizaci organických látek v sedimentu a tudíž snížení jeho množství, jsou naplánovány také maximálně třikrát. „Ve čtvrtek došlo k první aplikaci bakterií do rybníku, s čímž souvisí zákaz koupaní v den aplikace a také následující den, tedy v pátek,“ doplnil Antoš.

Podle připraveného harmonogramu, který město ladilo s rybářstvím z Litomyšle, by po letním období mělo dojít k odlovu ryb ve Svitavském rybníku i Rosničce. "Následně dojde k částečnému vypuštění na Svitavském rybníce a k vypuštění Rosničky, ve které by v zimním období 2024/2025 mělo dojít k odtěžení sedimentu a jeho uložení na dvou deponiích v ploše rybníka. Ty v místě zůstanou přes léto a na podzim 2025 budou rozvezeny na předem dohodnuté zemědělské pozemky," vysvětlila Kotasová.

Ve druhé polovině příštího roku a v jarních měsících roku 2026 by současně mělo dojít k zútulnění prostranství kolem rybníku.

Obnovu rybníku Rosnička ve Svitavách urychlil masivní úhyn ryb v srpnu roku 2018. Rybáři tehdy z vody vytahali tisíce uhynulých ryb. V roce 2022 „pomohl“ vandal, který do vody zřejmě vysypal pytle s hnojivem NPK.