Lidem, kteří byli postiženi přívalovými dešti, povodněmi nebo nečekanými haváriemi, nabízí Charita Svitavy bezplatně k zapůjčení osmi vysoušečů. Charitní vysoušeče již mnohokrát pomohly lidem v nouzi, například při záplavách v roce 2010 v Troubkách a České Kamenici, vloni po havárii topného systému ve školce Pražská. Charita Svitavy zapůjčila vysoušeče také ZŠ Felberova a nízkoprahovému klubu Díra po přívalových deštích. Vysoušeče pomohly v mnoha domácnostech ve Svitavách a okolí. V případě potřeby byly zapůjčeny i vysoušeče z humanitárního skladu Arcidiecézní charity Olomouc. Máte-li o zapůjčení vysoušečů zájem, můžete charitu kontaktovat na telefonu 733 741 042.