Všechna pracoviště se ještě potýkají s občasnými chybami. „Chod aplikace se zdá trochu pomalejší, ale jinak je vše bez problémů," uvedla včera dopoledne tisková mluvčí poličské radnice Naděžda Šauerová. Oproti minulému týdnu došlo k výraznému zlepšení, což potvrdili pracovníci odborů dopravy v celém okrese. Podle   Petra Václavíka z moravskotřebovské radnice je to sice někdy pokus – omyl, něco jde, něco zase  ne. Pro úředníky je to náročné. „Některé úkony trvají delší dobu než v původním registru. Až se i pracovnice zaškolí a  budou dělat automaticky, tak jako ve starém systému, kde nemusely přemýšlet o každém kroku, tak  se to také zrychlí," řekl vedoucí odboru dopravy svitavské radnice Miroslav Doseděl. Úředníky také zdržuje doplňování některých věcí do registru. Jak uvedl Kamil Hebelka z odboru dopravy litomyšlské radnice, zjišťují, že  převod dat ze starého do nového systému se ne vždy úplně povedl.

Objednat se

Mnoho lidí si na úřad předem zavolalo, zda může přijít. „Koupil jsem auto a potřebuji to staré zrušit kvůli povinnému ručení. Zatím tady čekám asi patnáct minut. Ale ráno jsem volal, jestli to funguje bez problémů, protože to mám sem asi dvacet kilometrů," řekl jeden z čekajících na svitavském odboru dopravy Tomáš Hořínek. Obyvatelé Svitav mohou využít také objednávkového systému na webu městského úřadu a objednat se na úterý. Podle Miroslava Doseděla ho lidé využívají, dnešek je plný.

Hodně lidí v předešlém týdnu odešlo z úřadu s nepořízenou. „Minulý týden nemělo smysl, abychom lidi trápili a nechávali je tady čekat dvě nebo tři hodiny, jak to dělali například v Praze, když ten systém nefungoval," uvedl Miroslav Doseděl. Ti, kteří potřebovali přihlásit nové auto nebo ztratili značku či chtěli auto odhlásit a minulý týden se jim to nepodařilo, přijdou na odbor dopravy tento týden. V pondělí se ale výrazné fronty na úřadech v okrese netvořily. Sice podle Kamila Hebelky jsou větší než obvykle, ale ne tragické.

V polovině minulého týdne se hovořilo také o možnosti, že by se registry vozidel vrátily ke svému starému systému. „Pracujeme v novém systému. Myšlenka, že bychom se vrátili zpět do původního systému, se minulý týden opustila.  Fungujeme v novém centrálním registru vozidel," informoval Miroslav Doseděl. Podle informací z ministerstva dopravy by totiž návrat ke starému systému byl ještě daleko komplikovanější, než setrvání u systému nového.

Žadatelé, kterým v souvislosti s problémy nového registru vozidel vznikla škoda, se mohou obracet buď přímo na ministerstvo dopravy nebo na úřad, který měl vozidlo zaregistrovat či přeregistrovat, a mohou uplatnit škodu. „Uplatňovaná škoda musí být prokazatelná, v oprávněné výši a musí být vyčíslena, včetně všech relevantních podkladů (kopií) prokazujících výši škody," sděluje oficiální zpráva z ministerstva dopravy.

Co říkáte na problémy s registrováním vozidel?

Fečko

Jiří Fečko
důchodce, Opatov
Asi to neodzkoušeli nebo toho měli moc. Příbuzní se zrovna chystají odhlásit auto.

Kotlář
Miroslav Kotlář
důchodce, Svitavy
Je to špatný systém. Já sice auto nemám, mě se to netýká. U nás v republice je to normální.

Nováček
Viktor Nováček
důchodce, Svitavy
Nevím, proč to měnili, když ten starý fungoval. Stálo to 47 milionů. Nechápu to.

Felgr
Kurt Felgr
důchodce, Svitavy
Není to první případ. Nemělo by to být. Ten, kdo to zavinil, by to měl zaplatit.

Vorba
Pavel Vorba
dělník, Svitavy
Pokud se něco zavádí, má to být v pořádku. Ne, aby na to lidi dopláceli.