Radní rozhodli  o umístění odkazu na webové stránky města. Díky speciálnímu boxu zajistí Třebová  svým obyvatelům přístup k nejaktuálnějším a nejsrozumitelnějším informacím ze světa běžných rizik a mimořádných událostí,  ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Objeví se tam také včas výstrahy a varování. V informačním boxu jsou kromě aktuálních, sezonních a statických informací a materiálů z oblastí rizik i interaktivní multimediální výukové programy pro školy. Důležité informace může také město vkládat. Moravská Třebová bude v Pardubickém kraji jedno z prvních měst, které se do kruhu zapojí.