„Rozhodně dokončíme rekonstrukci sedmi bytových jednotek," slibuje nový starosta Jiří Tesař. Pracovat začne také na přípravě výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. „Celou investici musíme přehodnotit tak, aby vyhovovala obyvatelům naší vesnice," vysvětluje Jiří Tesař. Jedinou stavbou, nad kterou visí otazník, je výstavba bioplynové stanice.