„V minulém týdnu nám na Radě Asociace krajů ČR ministr vnitra Langer potvrdil, že při reformě Policie ČR počítá s postupnou změnou policejní struktury. Po ní bude v každém kraji jedno krajské policejní ředitelství. Podobně jako tomu je již nyní v případě Hasičského záchranného sboru ČR.

Do roku 2012, který ministr stanovil jako časový horizont zřízení krajských ředitelství, je proto třeba připravit prostorové a technické zabezpečení této instituce v Pardubicích,“ uvedl k tématu jednání vicehejtman Línek a pokračoval.

„S ředitelem východočeské policejní správy jsme dnes probírali urbanistické a technické možnosti umístění budoucího krajského ředitelství, a to včetně časového harmonogramu jednotlivých přípravných kroků.“

V průběhu první poloviny ledna příštího roku se uskuteční další jednání v budově současného Okresního ředitelství Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jednání budou přítomni všichni zainteresovaní odborníci.

„Z hlediska plnohodnotnosti Pardubického kraje považují za velmi důležité, že po zahájení příprav krajské justice se nyní začaly hýbat ledy i u Policie ČR. Díky tomu se nám v několika letech podaří dovybavit kraj všemi institucemi, které k plnohodnotnému kraji patří. Existence policejního ředitelství bude mít navíc určitě příznivý dopad na bezpečnost občanů Pardubického kraje,“ dodal Roman Línek.