Červnové tornádo v Lubné u Poličky zaměstnalo meteorology na několik týdnů. „Průzkum škod po tornádu v Lubné přinesl velmi zajímavé poznatky. Zejména stopy v obilí dobře vykreslovaly, jak velmi proměnlivým jevem tornádo může být. Také analýza radarových dat zabrala více času, neboť při porovnávání získaných dokumentů se sledem produktů meteorologických radarů vyplynula hypotéza o dvou tornádech,“ sdělil meteorolog Petr Münster z Českého hydrometeorologického ústavu Brno.

Celou zprávu meteorologů najdete ZDE

Ten zkoumal následky tornáda přímo v Lubné a využil i fotografie a videa místních obyvatel. Vznik tornáda byl podpořen zejména větší vlhkostí vzduchu.

„Časy, kdy lidé v Lubné a okolí vytvořili fotografie a video sdílené na sociálních sítích by vypovídaly průběhu s výskytem druhého tornáda, které bylo s drobným zpožděním vytvořeno ke konci vyznačené trasy až pod druhou konvektivní bouří. To by ovšem vyžadovalo přetrvávající vhodné podmínky pro rotaci ve spodní části atmosféry v obci a okolí. Tomuto scénáři by odpovídala i odhadovaná průměrná rychlost postupu bouří, a to téměř 30 km/h. To by znamenalo, že celou trasu by tornádo překonalo za pět minut, zatímco dokumentace naznačuje existenci víru zhruba 15 až 18 minut,“ vysvětlil brněnský meteorolog.

Psali jsme již:

Lubnou u Poličky dvakrát za sebou prošlo tornádo.
Oddechli si i včera. Třetí tornádo za rok snad nezažijeme, doufají lidé v Lubné

V první fázi se dokonce zdálo, že víry mohly být dva, protože po obou stranách cesty byly klasy na poli ohnuty po spirálách. „Rovněž byla dále v poli patrná křivolaká trasa tornáda podle toho, jak byl vír při proměnlivé rychlosti rotace vychylován do stran. Velká proměnlivost rotace na velmi malém prostoru byla patrná z různě ohnutých klasů,“ dodal Münster. Část klasů v centru víru byla úplně položena ve směrech od sebe, ovšem tak obnažená pěšinka nebyla souvislá. Naopak byla ve směru postupu tornáda přerušována jen mírně ohýbanými klasy na velkých plochách. „Šířka stopy se postupně zužovala z přibližně 100 metrů, tedy pravděpodobně dva víry, na šířku kolem 50 metrů,“ dodal meteorolog.

Celková délka trasy tornáda od prvních zaznamenaných škod až po poslední byla podle expertů 2,5 kilometru, k tomu asi 500 metrů délky s postupným rozpadem nálevky. „Pokud bychom škody přiřadili dvěma odděleným tornádům, délku trasy by bylo možné rozdělit přibližně na 1600 metrů a 400 metrů, mezi nimiž je oblast asi 500 metrů široká, kde škody potvrzeny nebyly,“ uzavřel Münster.

Tornádo se 10. června objevilo v Lubné už podruhé, poprvé ho ve vesnici zaznamenali 29. dubna. Shodou náhod šlo v obou případech o sobotu a dokonce téměř o stejný čas. V dubnu tornádo zničilo střechy nebo zastřešení bazénu. To červnové bylo podobné, ale řádilo na jiném konci obce.

„Bylo to ve stejném duchu jako první tornádo. Teď byly zasažené čtyři střechy, lidé hlásili zničené tašky. Rozlomilo to lípu a polámalo větve stromů. Minule tornádo zasáhlo horní konec, teď dolní část obce směrem od Sebranic. Začalo u Horního Újezdu, šlo přes Paděrek a na dolní část obce,“ popsal starosta Lubné Josef Chadima. A lidé doufají, že do třetice už tornádo Lubná nezažije.