Kolik dětí je možné v současné době do školky umístit, vysvětlil Jiří Petr ze svitavské radnice. „Dnes je možné do každého oddělení umístit celkem dvacet osm dětí,“ uvedl Jiří Petr, vedoucí školského odboru ve Svitavách. Umístěnku letos nedostalo třicet pět dětí. „Byly to vesměs žádosti rodičů, jejichž děti mají dva, tři nebo čtyři roky,“ řekl Jiří Petr.

Město letos o zvýšení kapacity mateřinek neuvažuje. Radní vycházejí z populačního vývoje ve městě. „Ze sledování demografického vývoje ve Svitavách máme zjištěno, že nárůst dětí byl letos maximální. Příští rok bude o třicet dětí potenciálních zájemců o mateřskou školku méně. To tedy znamená, že v příštím roce by už se vřazováním dětí do mateřských školek neměl být žádný problém,“ vysvětlil Jiří Petr.

(ap, kk)