„Léčebna je důležitou součástí systému zdravotnictví nejen pro náš kraj, lidé sem míří ze všech koutů republiky. Kromě lékařské péče má pro hospitalizované pacienty velký význam park v areálu léčebny. V nedalekém lese najdeme například jehličnany produkující éterické oleje, které napomáhají lepšímu hojení plic. Pacientům rovněž pomáhaly i silice z květin, ty se však z areálu postupně vytratily. Kromě vegetačních úprav je nutné opravit některé cesty nebo schody v parku, v současném stavu jsou pro pacienty nepoužitelné,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V parku léčebny přibydou nové stromy, keře, dojde i na ošetření stávajících stromů, kácení a odstranění pařezů dožilých stromů. Návštěvníci se dočkají i nových květinových záhonů. „Exteriér léčebny byl původně navržen k rehabilitaci pacientů a byl také k tomuto účelu využíván. Dnes známe moderní přístupy na principech zahradní terapie, a právě návrh prvků jako jsou záhony rostlin se silicemi nebo možnost pacientů se rostlinami obklopovat, urychluje rekonvalescenci,“ vysvětlila záměr projektu náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Porosty smrků a borovic navíc čelí kůrovci, který tady v uplynulých letech napáchal velké škody. Obnova vegetace musí také respektovat památkové hodnoty parku. Kromě cest a schodů bude v areálu opravena i sportoviště a vyměněn orientační systém.

Odhadované náklady na revitalizaci venkovního areálu činí 8,3 milionů korun. Kraj počítá s dotací z evropských fondů ve výši 6,6 milionů korun.