Ponechme stranou hodnocení, zda naše členství v EU přináší spíše klady, nebo zápory.

Podívejme se na to řečí čísel. Pardubický kraj za 15 let od vstupu do EU nesmírně zbohatl. Směřovaly sem stamiliony investic, za které se opravily silnice a postavily nové, obrovské částky šly do zdravotnictví, školství a dalších oblastí.

Nic na tom nemění, že řada dotací má kvůli podvodům dohru u policie a soudů a že některé investice nebyly podle kritiků smysluplné.

Podle serveru Dotaceeu.cz ministerstva pro místní rozvoj, se v Pardubickém kraji z evropských peněz realizovalo téměř 6 tisíc projektů.

„Za celé patnáctileté období dosáhla finanční hodnota projektů Pardubického kraje s evropskou dotací téměř 5,4 miliard korun,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková. Kraj se na financování většinou podílel 15 procenty.

Kromě projektů kraje přispěla Evropská unie na silnice, a to téměř 17 miliardami. Nejdražší položkou je současná stavba dálnice D35.

Podle studie Úřadu vlády je Česko díky členství v EU dnes o jednu třetinu bohatší, než kdybychom do EU nevstoupili. Je to hlavně díky tomu, že české firmy získaly přístup na evropský trh a že se Česko stalo atraktivnější pro zahraniční investice.

K bohatnutí českých regionů valnou měrou přispěly i evropské peníze. Z rozpočtu EU dostáváme zhruba dvakrát více, než do něj přispíváme. Od vstupu do EU byl čistý příjem z rozpočtu EU – tedy po odečtení příspěvků Česka do společné kasy – 742 miliard korun, což je přibližně polovina ročního českého rozpočtu. Ročně tak každý český občan dostal z rozpočtu EU téměř pěti tisíc korun čistého.

Asi dvě třetiny příjmů z evropského rozpočtu tvoří právě fondy na pomoc regionům. Další čtvrtina připadá na zemědělství a zbytek na další programy EU. Fondy EU v minulých letech hradily okolo 40-45% veřejných investic veřejného sektoru České republiky.

Ilustrační fotografie.
Sbírka vynesla přes půl tuny potravin a drogerie

Peníze do všech oblastí

Viditelné jsou hlavně investice do silnic, i když je málokdy zřejmé, že jsou postaveny především z peněz EU.

Třeba právě u dálnice D35 byl úsek mezi Opatovicemi a Ostrovem financován více než miliardou korun. „Z nového operačního programu se předpokládá čerpání přes 8 miliard korun,“ sdělila mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Mezi úpravami na železničních tratích byla nejdražší ta u Ústí nad Orlicí. Tam Evropská unie poslala 700 milionů korun. Mezi další významné investice v dopravě se řadí vybudování obchvatu Chvaletic za 200 milionů korun. V Litomyšli se rekonstruovalo Zámecké návrší za 300 milionů. Opravil se zámecký pivovar, jízdárna nebo i piaristický kostel a park.

180 milionů dostali ve Slatiňanech na transformaci Domova sociálních služeb.

Podobně zdravotnictví. V Pardubické nemocnici se vybudoval multioborový pavilon, ve Svitavské nemocnici se zrekonstruovala historická budova bývalého kláštera Redemptoristů a vznikla moderní psychiatrie. „Významným posunem bylo vybudování zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a zájmové dílny,“ popsal mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Dušan Korel.

Dokončily se rovněž trolejbusové trakce v Pardubicích, v Přelouči se vybudovalo přednádraží s parkovacími místy, autobusovými zastávkami či stojany na kola. V Pardubicích se za 193 milionů z ITI zrekonstruovalo osm základních škol.

Ilustrační foto.
Deštivý týden pomohl jen málo