Na železnici zůstanou pouze víkendové rekreační vlaky. Spoje v pracovní dny nahradí autobusové linky. Na tom se shodli zástupci kraje s představiteli samospráv dotčených obcí.

Hlavním důvodem optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji je finanční náročnost dotování sporadicky využívaných vlakových spojů. „Mezi Žďárcem u Skutče a Pustou Kamenicí dnes jezdí v pracovní dny dvacet vlakových spojů, o víkendu šestnáct. Za tyto spoje kraj ročně zaplatí dopravci prokazatelnou ztrátu přesahující jedenáct milionů korun,“ uvedla Magdalena Navrátilová, mluvčí Pardubického kraje. Za autobusovou dopravu, která by vlakové spojení zcela nahradila, by přitom kraj zaplatil pouze pět milionů korun roční ztráty.

Vlaky proto na tomto vlakovém úseku nahradí tři autobusové linky. První z nich je linka Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice, která bude jezdit v rozsahu osmi až deseti párů spojů v pracovní dny a šesti párů spojů o víkendu. Druhou linkou je spojení mezi Skutčí, Prosečí a Borovou, která v pracovní dny bude jezdit se sedmi páry spojů. Třetí autobusou linkou je spojení Borové, Krouny a Hlinska, které bude jezdit v pracovní dny se šesti páry spojů, z nichž některé budou zajíždět do Pusté Kamenice.

Desítky aut denně

Právě v této vesnici vlaky ve všední dny využívá asi pět lidí. „Každý den vyjíždí z Pusté Kamenice šedesát dva aut, která vezou lidi do práce. Nový jízdní řád vlaků moc nezmění. Každopádně ale požadujeme, aby byla zachována obslužnost obce. Potřebujeme, aby se lidé dostali k doktorovi, na poštu, děti do školy. Podle nového řádu by do Kamenice mělo jezdit ještě více spojů než doposud, takže bychom na tom mohli vydělat,“ sdělil Miroslav Myška, starosta Pusté Kamenice.

Firma Oredo, která pro Pardubický kraj veřejnou osobní dopravu organizuje, seznámila zástupce místních samospráv s návrhem jízdních řádů. „Návrh autobusových jízdních řádů a návaznosti spojů na vlaky tak, jak tady byl představen, vypadá dobře. Potřebujeme ale určitý čas na jeho připomínkování a případné úpravy,“ uvedl místostarosta Skutče Pavel Bezděk. S tím se podle vyjádření Oreda počítá. Čas bude nejenom na připomínkování, ale i například na návrhy nových spojů. Zároveň se přítomní shodli na dalším jednání, které se bude týkat úprav vedení vlaků v době školních prázdnin.

Jednou z připomínek byla absence vlakové obsluhy zastávky Čachnov. Ta ale není možná, protože by došlo k narušení vlakových přípojů ve Svitavách. „Jsem velmi rád, že jsme si ve Skutči odsouhlasili koncepci optimalizace veřejné dopravy, což nám otevřelo prostor pro další práci na tomto projektu,“ sdělil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy Jan Tichý. Dodal, že Pardubický kraj je jediným regionem v zemi, který na rozdíl od ostatních množství veřejné dopravy nezmenšuje, ale naopak zvyšuje.

Nyní mají lidé v Kamenici možnost, aby se k návrhu nového jízdního řádu vyjádřili. „Připomínky mohou podávat na Obecním úřadě v Pusté Kamenici do konce května,“ dodal Miroslav Myška.

Konkrétní jízdní řád bude zveřejněn zřejmě v červnu.

Jednání pokračují

Optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji je v současné době intenzivně projednávána se zástupci dotčených obcí, kteří ji mohou připomínkovat. Projednávání přitom není jednorázové, ale má několik kol, přičemž jsou oprávněné požadavky a podněty samospráv do projektu zapracovávány. V této fázi optimalizace není zatím možné zodpovědně a s konečnou platností říci, na které z tratí bude, či nebude Pardubický kraj objednávat osobní vlakovou dopravu. Zároveň je nutné dodat, že případné neobjednání osobní vlakové dopravy ze strany Pardubického kraje a nahrazení těchto spojů autobusovými linkami nemusí znamenat to, že osobní vlaky přestanou na dané trati jezdit. Hrazení prokazatelné ztráty dopravci mohou převzít obce, možné je i provozování vlakových spojů ze strany soukromých dopravců.

JAN TICHÝ
, krajský radní odpovědný za oblast dopravy