Interiér nově obohatilo dílo od výtvarníků Václava Ciglera a Michala Motyčky. Nese název „Sloup s odraznou plochou". Jedná se o skleněný trojboký hranol z optického skla, který visí ze středu kopule nad kruhovou skleněnou plochou. „Symbolizuje ducha vznášejícího se nad vodami, jako příslib stvoření a života. Optické vlastnosti rozkladem světla, mohou v určité situaci vytvářet duhu, která je symbolem uzavření smlouvy Boha se svým lidem, jejíž vzájemná platnost byla stvrzena obrazem duhy," vysvětlil Václav Cígler.

Plocha evokující zrcadlo či vodní hladinu je umístěna v místě vstupu do krypty. Autoři ji však nechtěli posunovat z těžiště kostela. „Aby se mohlo do krypty nadále chodit, je odrazná plocha otvíratelná a je umístěna nad zemí," popsal technické detaily Michal Motyčka. Po konstrukci je možno i chodit. Autoři počítají se škrábanci. V současné době ladí elektrické a elektronické prvky a dodělávají mechanické stránky díla.

Unikátní dílo je v kostele díky Jiřímu Machovi, který instalaci a zapůjčení zaplatil. Je to počin, kdy Litomyšláci soucítí s městem a uvolní prostředky na taková díla," řekl místostarosta Michal Kortyš.

Svítící oltář

Další prvek, který by mohl za několik měsíců zkrášlit kostel, je oltářní stůl. Bude v majetku města, které ho zaplatí. Cena má být 250 tisíc korun. Důvod je jasný. Stůl je potřeba. Navíc bude mít uměleckou hodnotu. „Máme vnitřní světelné jádro, které je obaleno dvěma skleněnými plášti. Je to takový světelný zvon, který levituje ve vzduchu. Oltářní stůl by se měl pomalu naplňovat světlem, pak by se měl pomalu zhasínat a navozovat tak dojem dýchání," popsal princip Michal Motyčka.

Zelené lasery

Finanční prostředky se podařilo získat od neznámého mecenáše i na „Světelný kříž", který protne kostel na šířku i na délku. Ten by měl zdůraznit hlavní a vedlejší lodě. V plánu je laser zelené barvy z důvodu křesťanského a navíc jsou paprsky v této barvě technologicky nejdále. Tvůrci nápadu slibují, že se nebude jednat pouze o záležitost, která bude viditelná v noci. „Musíme shromáždit velké množství paprsků vedle sebe tak, aby jeho tloušťka byla třeba tři centimetry," ozřejmil parametry moderního prvku Michal Motyčka. První testy už proběhly a realizace by měla být provedena co nejdříve. Pokud vše půjde podle plánu, budou se moci zájemci seznámit se „Sloupem s odraznou plochou" první adventní neděli 30. listopadu. V sedmnáct hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu před chrámem Nalezení svatého Kříže. Po skončení této akce budou moci všichni přítomní pozváni na představení samotného díla, na které se dostaví rovněž jeho autoři.

Piaristický kostel opravilo město Litomyšl za sedmdesát milionů korun, které získalo z evropských dotací. Jedná se o budovu, která byla zahrnuta do projektu revitalizace zámeckého návrší.