V exekuci je na Svitavsku přes sedm procent obyvatel a jejich počet za uplynulý rok opět mírně narostl. Přesto na tom v celorepublikovém srovnání Svitavsko není nejhůř. Podle mapy exekucí je v Česku ve finančních potížích 863 tisíc osob starších patnácti let, tedy 9,7 % populace. Skoro půl milionu jich je dokonce zatíženo více exekucemi. Celkem lidé dluží neuvěřitelných 239 miliard korun.

Alarmující je množství vícečetných exekucí. Čelí jim bezmála polovina z 6340 dlužníků na Svitavsku: čtyřicet procent je zatíženo třemi až devíti a osmnáct procent dokonce deseti až 29 exekucemi. Přes třicet exekučních výměrů tíží 39 konkrétních osob. „Pouze“ jednu exekuci řeší asi třetina dlužníků. S nesplácenými dluhy se na Svitavsku potýká kolem 150 dětí a mladistvých a skoro 450 seniorů nad 65 let. Obě skupiny tvoří téměř deset procent všech dlužníků.

Nejhorší situace byla, tak jako předloni, ve Vrážném na Moravskotřebovsku. Podíl obyvatel, kteří jsou v exekuci, sice poklesl ze 42 na 32 procent, ale nezáviděníhodné prvenství obci s dvaašedesáti obyvateli nad patnáct let zůstalo. Dvacet z nich zatěžuje 90 exekucí v celkové výši 3,6 milionu korun. Na jednoho dlužníka tak průměrně připadá závazek 180 tisíc korun. Ještě víc průměrně dluží lidé v obci Řídký na Litomyšlsku. Na každého ze čtyř obyvatel zatížených exekucí totiž připadá jistina ve výši průměrně 6,3 milionu. Devatenáct exekucí v obci dosahuje v součtu 25 milionů korun.

Nelichotivý podíl obyvatel v exekuci trápí i jiné obce. Mezi nejpostiženější patří Mladějov (21,98 %), Újezdec (17,57 %), Křenov (16,33 %), Želivsko (16 %), Rychnov (14,46 %) nebo Bělá u Jevíčka (14,05 %). Pokud jde o výši průměrné jistiny na osobu, dobře na tom nejsou ani Benátky u Litomyšle (1,95 milionu), Jarošov (1,76 milionu), Trpín (1,65 milionu), Korouhev (793 tisíc), Nedvězí (723 tisíc), Budislav (602 tisíc) nebo Chornice (414 tisíc).

V případě měst je na tom nejhůře Moravská Třebová. Exekuce řeší 11,09 procenta obyvatel starších patnácti let. Celkem jde o 985 lidí, kteří dluží 233 milionů korun. Průměrné zatížení je 237 tisíc na osobu. Osm procent z nich je však starších pětašedesáti let. Problémy s exekucemi mají i sousední Svitavy, které od Moravské Třebové dělí jen jedna desetina procenta. Mezi 1574 dlužníky je 124 mladistvých a 97 seniorů. V součtu splácejí 370 milionů korun.

Naopak nejlépe jsou na tom v Poličce a Litomyšli. Podíl exekucemi zatížených obyvatel se zde pohybuje mezi čtyřmi a půl až necelými pěti procenty. V Poličce lidé dluží 221 a v Litomyšli dokonce „jen“ 163 milionů korun.