Dlouhá Loučka u Moravské Třebové má nový znak, který tvoří zlatý štít a v něm postavená radlice provázená po stranách dvanácti květy hořečku brvitého. "Znak obce reflektuje obraz historické pečeti obce z roku 1758, jejíž obraz tvoří radlice provázená letopočtem 1758 a hvězdičkami. Ve znaku nahrazují hvězdičky modré květy, jež mají stylizovanou formou představovat květy hořečku neboli trličníku brvitého, který je symbolem místní přírodní rezervace Dlouholoučské stráně," přiblížil symboliku heraldik Jan Tejkal.

Nový znak Chmelíku na Litomyšlsku tvoří červeno-stříbrně polcený štít a v něm vztyčený chmelový stonek stříbrný s listem nad dvěma šišticemi a heraldicky vlevo černý se třemi šišticemi. "Znak obce patří do kategorie tzv. mluvících znamení, tzn. znaků, které prostřednictvím figurálního obsahu vyjadřují název svého nositele," dodal Tejkal.