Mezi nimi například znatelné zdražení celoročního parkování. Úplnou novinkou bude roční parkovací známka za tři sta korun, která spolu s parkovacím kotoučem umožní časově omezené parkování ve zpoplatněných zónách. Původně avizovaná doba byla přesně jedna hodina.
„Rada města to trochu změnila a místo šedesáti minut to nově bude sto dvacet minut. Limit jsme změnili na základě připomínek a po dlouhé diskuzi. Přece jenom, když chcete v Litomyšli na poštu a do dvou, tří obchodů, tak to za šedesát minut nestihnete, potřebujete minut víc. Shodli jsme se, že ve finále bude sto dvacet minut stačit," popsal litomyšlský místostarosta Vojtěch Stříteský.

Plné centrum

Litomyšli je často vytýkáno, že historické centrum města je jedno velké parkoviště. Radní se přistoupením ke změnám v parkování snaží eliminovat množství aut celodenně odstavených v centru města.

JAKO ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ plné aut, která tu často stojí i celý den, tak vypadá obrázek historického centra města Litomyšle.


„Je to samozřejmě také kvůli obchodníkům, protože ti potřebují, aby se auta na náměstí točila, zároveň, aby měla posádka dostatek času na nákup. Usoudili jsme, že šedesát minut je pro mnohé řidiče málo, čili sto dvacet minut považujeme za optimální a to už zůstane," doplnil Vojtěch Stříteský.

Parkování v Litomyšli často kritizují i samotní řidiči. „V dopoledních hodinách je parkování horší, navečer už to jde. Ale myslím si, že centrum přeplněné auty určitě je," konstatovala Dagmar Hanusová z Nedošína.

JAKO ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ plné aut, která tu často stojí i celý den, tak vypadá obrázek historického centra města Litomyšle.

Reakce

Změna parkování, která s sebou přinesla například zdražení celoroční parkovací známky na pět tisíc si vysloužila rozličné reakce litomyšlské veřejnosti. Od nového roku přijdou změny ve zpoplatněném parkování v Litomyšli, které by měly eliminovat množství aut celodenně stojících v historickém centru města. Po dlouhé diskuzi mezi radními, dopravní komisí a vedením města dojde ještě k úpravám zamýšlených změn.

Veřejnost reaguje

„Dalo se očekávat, že reakce budou všelijaké. Zaznamenali jsme je asi trojího druhu. Někdo to pochválil a řekl, že je to krok dobrým směrem, někdo řekl, že dokud se to nezkusí, tak je těžké hodnotit. Pak jsou lidé, kteří to odmítají," popsal Vojtěch Stříteský, místostarosta Litomyšle.
Na možnost s roční třistakorunovou známkou parkovat nově po dobu dvou hodin ve zpoplatněných zónách veřejnost hledí spíše skepticky. „Myslím si, že je to nesmírná hloupost, protože podle mě v tom budou lidé dělat různé čachry a budou si chodit hodiny přetáčet. Nevěřím, že kotouček budou řidiči využívat poctivě a nevěřím, že může fungovat dostatečná kontrola, která zamezí, že se to dít nebude," konstatovala Dagmar Hanusová.

Nepoctivci

Na podobný problém podle slov Vojtěcha Stříteského upozorňovala i dopravní komise. „Domníváme se, že určitému procentu skutečně nezabráníme. Na druhou stranu je tady kontrolní systém městské policie. Navíc je to jenom velmi málo komfortní, pokud by někdo co dvě hodiny odbíhal přetáčet hodiny. Až mu poté strážníci ukáží fotografii jeho automobilu, jak tam stojí v devět, v jedenáct, ve třináct i v patnáct hodin, tak možná bude mít tento řidič problém," podotkl Vojtěch Stříteský.

Změna

Jak uvedl místostarosta nejde o fatální změnu. Navíc i nadále budou v Litomyšli fungovat parkovací automaty. „Ten, kdo si myslí, že mu stačí sto dvacet minut parkování se známkou za tři sta korun ročně a kotoučkem, tak je to pro něho usnadnění a zpraktičtění celé záležitosti. Samozřejmě i zlevnění, protože dříve si kupoval známku za tisíc korun ročně. A to je důležité," poznamenal Vojtěch Stříteský.