Křižovatka leží na průtahu městem a představuje neuralgický bod zdejší dopravy. Protože se jedná o křížení dvou státovek, investorem bude Ředitelství silnic a dálnic. Už od půlky března budou samotné přestavbě křižovatky předcházet přeložky inženýrských sítí a úpravy kanalizace, samotná přestavba křižovatky začne na začátku dubna.

Střed křižovatky se proti současnému stavu posune kvůli sousední zástavbě excentricky směrem do parčíku před gymnáziem. Menší zábor bude naopak směrem k Langrově vile. Řidiči se při stavbě budou muset připravit na řadu omezení.