„Proběhla docela bouřlivá diskuze ohledně financování zdravotnických zařízení v příštím roce. Asociace požaduje navýšení úhrad o šest procent. Ministerstvo však připravuje vyhlášku, která počítá s financováním zhruba ve výši čtyři a půl procenta,“ popisuje průběh jednání Pavel Špaček. Podle něj při předpokládané míře inflace v roce 2008 nepokryjí náklady v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Za vítězství považuje zlepšení zálohových plateb od zdravotních pojišťoven ze tří na čtyři procenta.