Na středečním jednání, které se konalo v městském muzeu pod záštitou Národní sítě zdravých měst, se sešli zástupci města a široké veřejnosti. Podobné diskusní fórum se nekonalo ve městě poprvé.

Kladné ohlasy

„Na setkání bylo pozitivní, že se objevilo pár nových tváří. Většina námětů je nám známa. Pro mě byl zajímavý nápad na stavbu sportovní haly. Poptávka po ní sílí. V nejbližší době však o této věci neuvažujeme," sdělil místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát.

Nebyl to jen on, kdo si jednání chválil. „Diskuse byla plodná a následně jsme se shodli na důležitých bodech," doplnila místostarostu Lenka Bártová. Ona osobně považuje za problém absenci kulturního zařízení, ve kterém by se konaly společenské akce.

Jako ředitelka školy však vnímá problém, který se ukázal pro mnohé klíčový. Tím je docházení dětí na obědy do vzdálených jídelen. To je nejen zdlouhavé, ale navíc musí děti přecházet přes rušné silnice. Tento problém by mohla vyřešit přestavba tělocvičny na jídelnu v základní škole na ulici Československé armády.

Žáci této školy dochází do výdejny obědů, kam se jídlo dováží. Nově vzniklou jídelnu by mohli využívat i žáci z další základní školy. Došlo by nejen k úspoře času docházejících žáků, ale zvýšila by se tím i jejich bezpečnost. Toto řešení však není aktuální.

„V současné chvíli neuvažujeme o nové jídelně. Budeme se však problémem zabývat v rámci řešení koncepce základního školství ve městě. Víme, že objekt s výdejnou obědů na Josefské ulici, je ve špatném stav a tudíž to budeme muset možná řešit dříve," vyjádřil se místostarosta Václav Mačát. Ohledně bezpečnosti žáků však nedostal ze základních škol žádné žádosti o řešení nastalé situace.

Dalším hojně probíraným tématem zhruba stovky přítomných byla výstavba cyklostezek v okolí města. Ta je zatím hotová z Moravské Třebové na konec Boršova, kde končí hranice města. Dalšímu pokračování brání problémy s výkupem pozemků. „Mohli bychom situaci řešit v rámci komplexních pozemkových úprav. To přináší výhody při jednání o pozemcích a také získání dotací. To je však na dlouho. Další variantou je dále jednat o výkupu a zažádat o peníze u Státního fondu dopravní infrastruktury," informoval místostarosta Moravské Třebové. Stavba cyklostezky ve směru na Staré Město není v kompetenci třebovských radní. „Pozemky leží v katastru Starého Města. Při jednáních však chceme spolupracovat," vysvětlil místostarosta Moravské Třebové.