„Primář Jiří Pol ohlásil ukončení své odborné praxe. Nezbývá než panu primáři velmi poděkovat za desítky let odborné péče a s ohledem na jeho pracovní vytížení daleko za hranicí důchodového věku popřát pevné zdraví a zasloužený odpočinek,“ okomentoval uzavření ambulance jevíčský starosta Dušan Pávek.

Diabetologická poradna byla pro pacienty s diabetem otevřena vždy jeden den v týdnu, v pronajatých prostorách společnosti Czech Blades. „Celkový počet pacientů, kteří jsou v diabetologické poradně registrováni, je přes 800, z toho více než 300 tvoří pacienti léčení inzulinem. Tato vysoká čísla nás velmi překvapila a je zřejmé, že se ukončení činnosti dotkne nejen občanů města Jevíčka, ale obcí z celého regionu,“ dodal starosta Dušan Pávek.

Pacienti s cukrovkou se v souvislosti s ukončením činnosti diabetologické poradny obrací s prosbou o pomoc rovněž na vedení města. To má však svázané ruce.

„Pokusili jsme se zjistit více informací k možnostem zajištění péče o pacienty s diabetes. Bohužel jsme si ověřili skutečnost, že lékařů začíná být akutní nedostatek a specialistů diabetologů ještě méně,“ konstatoval starosta Pávek.

LÉKAŘŮ JE NEDOSTATEK I V DALŠÍCH OBLASTECH
Potíže, jež čekají diabetiky v Jevíčku a okolí, kteří byli dosud zvyklí navštěvovat zdejší poradnu, jsou podle Dušana Pávka jen odrazem obecného nedostatku lékařů u nás. „Staří končí a noví nepřicházejí,“ shrnul starosta.

Nepomohl ani přístup společnosti Czech Blades, která nabízí pokračování výhodného pronájmu prostor pro případného nového specialistu diabetologa.

„Provozovatel jevíčské poradny, kterým je Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, právě i z těchto důvodů reálně neuvažuje o dalším zajištění diabetologické poradny, a to ani přes velmi vstřícné podmínky pronájmu zařízené ambulance,“ konstatoval starosta Dušan Pávek. Problémy s nedostatkem lékařů řeší podle jevíčského starosty i Odborný léčebný ústav v Jevíčku.

Určité, byť ne zcela ideální řešení pro pacienty, kteří si nemusí aplikovat inzulinové injekce, skýtá interní ambulance v Jevíčku. Všem ostatním pacientům však zřejmě nezbude nic jiného než vážit cestu do některého z okolních měst.

OBAVY NEJSOU NA MÍSTĚ, PÉČE JE ZAJIŠTĚNA
„Tito pacienti se musí obrátit na odborné ambulance diabetologů, a to buď v Moravské Třebové, kde bude primář Jiří Pol svoji poradnu nadále provozovat, případně v Boskovicích, Letovicích či Svitavách, kde diabetologické ordinace fungují,“ vysvětlil starosta Pávek.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra se lidé s cukrovkou omezené péče obávat nemusejí. „Od 1. ledna příštího roku je pokračování služby diabetologické ambulance zajištěno v Moravské Třebové, přímo v rámci našeho krajského zdravotnického zařízení,“ uvedl radní.

KOMPLIKACÍ MŮŽE BÝT DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Potíž ale může být v tom, že dopravní obslužnost této části kraje je rok od roku horší. Autobusové spoje zrušené koncem léta nahradil kraj po dohodě novými dopravci, takže cestující žádný výpadek v zásadě nepostřehli. Aktuálně však dochází rovněž k omezení vlakových spojů na trati mezi Chornicemi, Jevíčkem a Velkými Opatovicemi.

Kraj chce dopravní omezení kompenzovat autobusovými spoji. Přesto se dá očekávat, že část pacientů bude muset pro cestu do diabetologické ambulance zvolit osobní dopravu. Ne všichni ale takovou možnost mají.