Dětský pavilon neboli stan musí od zámku v Litomyšli zmizet. Končí udržitelnost projektu a památkáři jsou zásadně proti tomu, aby moderní stavba zůstávala v těsné blízkosti renesančního zámku. Město se rozhodlo pavilon prodat tomu, kdo nabídne nejvíce peněz. Stan si odveze město Ostrava.

„Největší částku nabídla za stavbu Ostrava, a to 1,1 milionu korun. Navíc také hradí demontáž a odvoz a místo pod stanem vrátí do původního stavu,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. V Ostravě už mají pro moderní stavbu vybrané místo. „Předpokládané umístění pavilonu je v centrální části Ostravy, a to v blízkosti Masarykova náměstí, jeho klidové části. Pavilon, který je zajímavý svým vzhledem a jiným řešením dětského hřiště, než je obvyklé, by-chom chtěli využít právě jako dětské hřiště a odpočinkovou zónu,“ sdělil resortní náměstek primátora města Ostrava Radim Babinec.

NA PRÁZDNINY

I tak ale Litomyšl usiluje o to, aby pavilon zůstal u zámku alespoň na letní prázdniny a teprve pak došlo k demontáži. Jedná o tom s Národním památkovým ústavem. „Stan v souladu se smlouvou by měl být demontován do konce července. Pokud by město požádalo o prodloužení termínu maximálně do konce letošní sezony, je možné po předchozím projednání s paní generální ředitelkou takto termín demontáže stanu posunout,“ informoval ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Jinak ale památkáři trvají na tom, že stan musí pryč. Podle nich byla schválena jiná stavba a navíc vadí i návštěvníkům zámku. „Z hlediska státní památkové péče byla odsouhlasena jiná podoba objektu laminátového stanu, než byla realizována. Původní návrh předpokládal sezonní rozebíratelnou konstrukci, která bude v zimním období demontována a uskladněna mimo areál zámku. Ve skutečnosti je konstrukci stanu problematické rozebrat nejen po stránce technické, ale i z hlediska nákladů, protože podle odborného odhadu zhotovitele by jedno rozebrání a opětovné složení vyšlo na půl milionu korun ročně. Od doby, kdy byl objekt stanu postaven, nedošlo k jeho rozebrání ani jednou,“ vysvětlil Kadlec. Památkáři ani nepovažují pavilon za bezpečný pro děti.

VYJÁDŘENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU:

Trvalé umístění objektu stanu na daném místě považuje NPÚ za nepřijatelné z těchto důvodů:

• Zasahuje do pohledů na zámek, který patří mezi nejdůležitější prezentované kvality památky UNESCO, kterou si návštěvníci přicházejí prohlédnout.

• Použitý materiál na objekt stanu není odolný klimatickým podmínkám. Při každé větší bouřce/vichřici kotvící lana, krycí plachty nebo jiné součásti stanu povolí. Musí být ukotvována, aby nezranila uživatele, aby byl stan dále použitelný v souladu s bezpečnostními předpisy. Materiál, z něho je konstrukce stanu vyrobena, křehne, ztrácí na své původní odolnosti a závady se objevují častěji a častěji, protože použitý materiál neměl být dle projektu vystaven zimním klimatickým podmínkám a stan měl být vždy na toto období demontován.

• Možnost rozebírání a uskladnění objektu stanu je problematické (nevíme, zda je vůbec technicky možné); zároveň není přijatelné, aby NPÚ jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR vynakládala prostředky v řádech miliónů korun na udržování konstrukce, kterou nepožadovala, která není jejím majetkem a kterou nepotřebuje, a to ani s ohledem na dětské návštěvníky, na něž je pamatováno formou jiných edukačních aktivit.

• Využití objektu považujeme za problematické z hlediska zajištění bezpečnosti, protože konstrukce tak, jak byla realizována, musela být provizorně upravována, aby se snížilo riziko úrazu dětí, ale tyto úpravy nejsou z hlediska funkce dostatečné a z hlediska vzhledu představují závadu.

• Nedemontovatelnost stanu se projevuje i na údržbě pozemku pod ním. Trávník už zcela zašel, plochu pod stanem zaplnil pouze plevel a odpadky, které nemohou být pravidelně odklízeny kvůli špatné přístupnosti prostoru pod stanem. Plevel, který vyrůstá pod stanem, se dále šíří francouzskou zahradou/parkem a ztěžuje jejich údržbu.

• Převážná část návštěvníků zámku Litomyšl kritizuje umístění tohoto objektu v bezprostřední blízkosti zámku a žádá jeho odstranění.