Krajští radní vypsali výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Dětského domova v Poličce. „Z konkurzního řízení, které se konalo v dubnu, nebyl vybrán ředitel dětského domova. Proto se Rada Pardubického kraje rozhodla pro nový konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa tohoto zařízení," vysvětlila Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za školství.

Uchazeči s organizačními a řídícími schopnostmi mohou své koncepce dalšího rozvoje domova zasílat do 24. září.

Jak informovala radní Jana Pernicová, předpokládaný nástup nového ředitele je plánovaný na listopad letošního roku.