„V současné době připravujeme zadání pro vyhlášení architektonické soutěže na realizaci domu. Součástí zadání je kromě budovy samotné i využití prostoru zahrady. Soutěž by měla být vyhlášena v červencia město na ni v rozpočtu vyčlenilo jeden milion korun. Zpracování projektové dokumentace by mělo proběhnout v příštím roce. Předpokládaný začátek stavby je v roce 2022,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Ke změnám a k využití domova dochází díky transformaci systému péče o děti, cílem je postupné opouštění ústavního způsobu a zajišťování péče v přirozeném rodinném prostředí. Polička pronajímá Pardubickému kraji pro děti z dětského domova byt v Pomezí a byt v nové lokalitě Bezručova.

Děti čeká stěhování v příštím roce

Město zároveň prodalo Pardubickému kraji pozemek v lokalitě Bezručova pro výstavbu nového domu pro bydlení osmi dětí a personálu. Právě na základě těchto transformačních změn uvolní kraj původní budovu dětského domova a město může budovu odkoupit za čtyři miliony korun. Objekt bude volný, až bude dostavěn nový dům na Bezručově a děti ho budou moci začít využívat. Má se tak stát v příštím roce.