„Zajímalo by mě, proč se ničí park mezi domy na ulici Karla Čapka a staví se tam hřiště. Navíc je to velmi blízko obytných domů, kde bydlí jen starší lidé a hluk z hřiště je bude omezovat. Myslí na to město? Navíc je zde lokalita, kde není mnoho mladých rodin," napsala na internetových stránkách města anonymní tazatelka.

Starostu města Miloše Izáka negativní reakce, podle jeho vlastních slov, nemile překvapila. „S paní jsem telefonoval a vyjádřil jsem údiv a zklamání, že někomu může dětské hřiště vadit. Po telefonátu jsem se během hodiny dostavil na místo, abych se přesvědčil o stavu věci. Nezjistil jsem však žádný nedostatek, který by byl k vytknutí nebo nápravě. Místo bylo vybráno citlivě a správně, je zhruba dvacet až pětadvacet metrů od bytového domu. Obtěžování starších obyvatel, jak paní uváděla, je tedy vyloučeno," upřesňuje starosta Izák.
Reakce na sebe však nenechala dlouho čekat. Na stránkách města oponovala názoru starosty jiná obyvatelka domů: „Šlo o to, jen více popřemýšlet o vhodnosti umístění hřiště. Od značky oznamující hřiště je silnice a pouhý metr od ní parkují auta. Jak zaručíte, že nedojde k nějakému neštěstí? Proti dětskému hřišti nic nemáme, ale pokud je někde uprostřed parku, kde nejezdí auta. Udělat hřiště dva metry od silnice je opravdu úžasný nápad."
Na spor kolem hřiště však zareagovala i zástupkyně mladší generace, která v lokalitě bydlí. „Píši za všechny maminky z okolí. Opravdu jste si nevšimli, kolik je v okolí mladých rodin s dětmi? Když vypočítám jen okolí parku, je nás tu asi pětatřicet rodin, kde jsou minimálně jedno nebo dvě děti. Chodit s nimi po ulicích nebo je nechat běhat kolem cesty nebo přes cestu je lepší, než když nám město postaví dětské hřiště? Petice byla sepsána a podepsána desítkami lidí, proto mě udivuje, jak někdo může být tak sobecký. Myslím, že vám by se také nelíbilo jako malému dítěti, že musíte sedět doma za oknem, když je venku hezky a nemít si jít, kam hrát," uvádí pisatelka v odpovědi na stránkách města.
O instalaci dětských hřišť rozhodla rada města ve chvíli, kdy se v rozpočtu uvolnila finanční rezerva na jejich vybudování. „Hřiště, na jejichž zřízení byla uvolněna částka půl milionu korun, jsou z větší části namontována," upřesnila jednatelka Technických služeb Gabriela Horčíková.
Podle starosty Miloše Izáka je důvodem k vybudování hřiště snaha motivovat mladé lidi, aby se z města nestěhovali. „Město musí usilovat, aby mladí zůstali tady a nestěhovali se jinam. Hřiště sice není tím hlavním, ale postupným zlepšováním občanské vybavenosti snad můžeme přispívat i k udržení mladých ve městě. Vždyť nás stále ubývá. Kam se ztrácí občanská tolerance a ohleduplnost? Zvlášť u lidí starší generace to nemohu pochopit. Cožpak jste zapomněli, že jste byli také malé děti? Asi ano, neboť vám dnes vadí, že si tak mají děti kde hrát," uzavírá starosta věc sporného hřiště.