Jednou z mnoha služeb, o které obohatilo svoji činnost Dětské centrum ve Svitavách při přeměně z kojeneckého ústavu, bylo zřízení dětské skupiny. Nepřetržitou péči o nejmenší děti ve věku od jednoho do tří let tady využívají především rodiče - zdravotníci ze Svitavské nemocnice a dalších organizací. „Je to velmi potřebný počin. Tato žádaná a hojně využívaná služba je užitečná rodinám profesí, které denně potřebujeme v našich nemocnicích a dalších zařízeních. Zdravotníci se mohou věnovat svému poslání bez obav o batole, o které je i v noci dobře postaráno,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Dětská skupina čítá aktuálně 12 dětí do tří let. Její výhodou je nepřetržitý provoz. „Rodiče mají možnost délku i četnost návštěv dítěte ve skupině individuálně přizpůsobit a sladit ji se svou pracovní potřebou,“ vysvětlila ředitelka Drahomíra Votřelová. Podle ní je kapacita skupiny stále plná a služba je pro svou flexibilitu a kvalitu žádaná. „O dvanáct dětí ve věku od jednoho do tří let věku se staráme ve dvou odděleních po šesti dětech. S dětmi pracujeme podle výchovných plánů a hodně individuálně. Přihlížíme k jejich věku a schopnostem. Péče je samozřejmě zaměřená na výchovu, vytváření správných návyků, rozvíjení sebeobsluhy a zdravých sociálních vztahů," dodala ředitelka.

Dětské centrum Svitavy v roce 2022

Dětské centrum ve Svitavách se průběhu deseti let proměnilo v poskytovatele širokého spektra služeb dětem do 12 let se zdravotním a jiným ohrožením a jejich rodičům a rodině v krizi. Dnes poskytuje převážnou část svých zdravotních a zdravotně sociálních služeb ambulantní a krátkodobou pobytovou formou. Jen malou část tvoří děti s těžkým postižením na lůžkách dlouhodobé péče. Tato situace je pro Dětské centrum příležitosti rozvíjet služby pro potřeby regionu a přitom co nejefektivněji využívat svou přidanou hodnotu, kterou jsou odborně vzdělaní zaměstnanci s citlivým přístupem – a také technické zázemí centra.

Připomíná, že o statut dětské skupiny požádali hned, jakmile začal platit nový zákon v roce 2016, protože byli už připravení. „Historický kojenecký ústav procházel od roku 2011 velkou změnou a pro mě i pro celý náš tým bylo rozhodnutí nabídnout tolik žádanou péči o nejmenší děti v době práce jejich rodičů samozřejmé a okamžité. Měli jsme a máme potřebné zázemí a vnitřní i vnější vybavení, a hlavně dětské a praktické sestry. Pečující osoby mají odbornou způsobilost ve zdravotní oblasti,“ podotkla Votřelová.