Pardubický kraj a Dětské centrum Svitavy uspořádaly minulý týden Kulatý stůl na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné podobě péče o děti v svitavském dětském centru, tak hlavně o možných změnách.

Prioritou je biologická rodina

Svitavské dětské centrum je totiž zapojeno do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji". Ten reaguje na snižující se počty dětí, které vyrůstají v dětských domovech. „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu je však třeba vytvořit a posílit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují i pěstounské rodiny," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Primární je přitom snaha co nejlépe využít změn k prospěchu právě dětí. „Protože současná podoba našich služeb je převážně pobytového charakteru, je naším záměrem poskytovat více služeb komunitních a ambulantních," popsala současnou situaci ředitelka Dětského centra Svitavy Drahomíra Votřelová.

Nové služby, péče a činnosti pro děti

Projekt začal letos v únoru transformační plány by měly být hotovy nejpozději v dubnu příštího roku. Minulý týden schválili krajští zastupitelé upravené zřizovací listiny Dětských center ve Vesce, Holicích a právě i Dětského centra ve Svitavách.

Mění se hlavní účel a předmět činnosti tak, aby tato zařízení mohla více působit v ambulantních a terénních službách a mohla poskytovat i služby nového typu. Do zřizovacích listin jsou tak zakomponovány služby, péče a činnosti, které centra začala nedávno poskytovat, i takové, které poskytovat teprve zamýšlejí.

Příště v Holicích 
i Moravské Třebové

„Nově se objevují ještě rehabilitační stacionář pro děti, doprovázení pěstounských rodin, odlehčovací služby pro pěstounské rodiny, umožňování praktické výuky školám s odborným zaměřením nebo poskytování komplexní péče rodičům s dětmi, kteří se dostali do mimořádně tíživých podmínek včetně zacvičování nezletilých matek v péči o dítě," dodal Roman Línek.

Kulaté stoly k problematice transformace dětských domovů v Pardubickém kraji se postupně uskutečnily také v dětských domovech v Poličce a Dolní Čermné. Do konce září se aktéři těchto debat sejdou také v Pardubicích, Moravské Třebové a Holicích.