„Chceme aby město Moravská Třebová začalo sponzorovat a dostatečně podporovat dětské centrum Hastrmánek. Poslední příspěvek ve výši čtyři tisíce korun na rok je nedostačující,“ říká autorka petice Petra Helebrandová.

Vedení města ale názor těch, kteří bojují za udržení komunitního prostoru, rozhodně nesdílí. „Dětské centrum Hastrmánek je podnikatelskou aktivitou fyzické osoby. Tedy podobně jako provozování jiných aktivit, například restaurace, služby a tak dále,“ vysvětluje moravskotřebovský starosta Miloš Izák s tím, že je nepřípustné a nemravné finančně podporovat podnikatelské aktivity kohokoliv.

„Jde o veřejné finance poskytované přednostně vlastním organizacím, spolkům a zájmovým skupinám,“ dodává Miloš Izák. Starosta rovněž připomíná, že město přesto Hastrmánku příspěvek na činnost tři roky po sobě poskytlo. Dětské centrum však funguje terpve necelé dva roky.

Podle provozovatelek Hastrmánku, Jitky Černohousové a Zuzany Henzlové, zatěžují nejvíce fungování centra náklady na vytápění v období topné sezóny. „Proto jsme také žádaly o dotaci město. Na tuto žádost o pomoc, jsme dostaly částku čtyři tisíce. Po zaplacení všech faktur za vytápění v zimním období je centrum bez finančních prostředků na další provoz,“ vysvětlují. V loňském roce zaplatily za topení 95 tisíc.

Do vybudování dětského centra, které vzniklo před dvěma lety, investovaly Jitka Černohousová a Zuzana Henzlová, kromě počátečních nákladů přes milion korun, především energii a čas. „Motivovalo nás hlavně to, že ve městě nic podobného nebylo a není, a vybudovat zde také něco pro maminky s dětmi. Proto jsme se moc snažili to ze všech sil udržet, aby měly maminky s dětmi kam chodit,“ popisují majitelky.

Měsíčně navštíví Hastrmánek kolem 450 dětí. Děti do jednoho roku, kterých je asi padesátka, neplatí. „Největší návštěvnost je především v podzimních, zimních a jarních měsících. Letní měsíce jsou závislé na počasí, ale i tak je centrum udržitelné, vzhledem k tomu, že přes tohle období odpadají veškeré náklady na vytápění,“ popisují majitelky.

Za pronájem prostor a energie zaplatí provozovatelky měsíčně asi 15 tisíc. Další finance spolykají náklady na provoz a obsluhu. „Náklady jsou hrazeny z tržeb a z našich dalších činností, které musíme vykonávat, abychom mohly pořádat pro děti nějaké akce či divadla,“ popisují Jitka Černohousová a Zuzana Henzlová.

Na argument, že nejde o běžné podnikání, ale službu rodičům s dětmi, moravskotřebovská radnice neslyší. „Kdyby byť v jediném případě bylo vyhověno, vzbudilo by to velkou odezvu a podobné požadavky mnohých podnikatelů o finanční podporu. Nelze se nechat tlačit, případně veřejně vydírat formou medializace nedostatků na straně podnikajícího subjektu,“ domnívá se Miloš Izák.  

Podle starosty jde jednoznačně o podnikatelské riziko jako v jiných oborech podnikání či poskytování služeb za úplatu. „Dětské centrum Hastrmánek je toho typickým případem a tudíž nemůže nikdo hledat viníka na městě, ale především ve své neschopnosti podnikat,“ uzavřel Miloš Izák s tím, že stejně postupují i okolní města a Moravská Třebová není žádnou výjimkou „Ve Svitavách je dětské centrum Krůček s podporou města, jako u nás Sluníčko na faře, a Rarášek, stejně jako Hastrmánek, tedy podnikatelská aktivita bez podpory města. V Poličce je dětské centrum Vanýsek jako soukromá aktivita bez podpory města a MaTami s podporou města,“ vypočítává starosta Izák.