Zakarpatí navštívili krajští zastupitelé společně se zástupci vedení obcí a měst z regionu v lednu letošního roku. „V rámci návštěvy se zástupci Jevíčka domluvili na partnerství s obcí Korytňany, a tak začátkem května podepsala obě místa vzájemnou dohodu o spolupráci, která nezůstala jen na papíře a už nyní má skutečné výstupy,“ říká jevíčský místostarosta Miroslav Šafář. Již v létě navštívila Ukrajinu skupina jevíčských skautů a skautek, kteří navázali spolupráci při zmíněné lednové návštěvě.

V minulém týdnu přijelo do Jevíčka osm deseti až dvanáctiletých žáků korytňanské hudební školy. „Návštěva z Ukrajiny se během čtyřdenního pobytu seznámila s jevíčskou základní školou, gymnáziem i kostelem, navštívila hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně nebo se prošla literární naučnou stezku Putování za Krchomilkou,“ přibližuje program návštěvy místostarosta Šafář.

Nechyběla ani prohlídka jevíčské základní umělecké školy, keramické dílna nebo prezentace hasičů. Děti ze Zakarpatí v rámci pobytu předvedly dvě podařená hudební vystoupení obohacená o prvky nejen ukrajinského folklóru.

„Je skvělé, že spolupráce mezi Pardubickým krajem a Zakarpatskou oblastí funguje i v resortu školství. Na začátku října se zúčastníme v Užhorodě setkání u kulatého stolu k tématu odborného školství a věřím, že to pro obě strany bude poučné,“ popisuje krajský radní zodpovědný za školství Bohumil Bernášek.

Spolupráci si pochvaluje i vedoucí odboru školství krajského úřadu. „Řada našich absolventů odchází do zahraničí, proto je pozitivní, že se rozvíjí spolupráce s ukrajinskými školami, jejichž studenti mají zájem u nás studovat i pracovat,“ říká Martin Kiss.

Rovněž místostarosta Miroslav Šafář hodnotí návštěvu velmi pozitivně. Oceňuje také chování dětí. „Po celou dobu pobytu se chovaly velmi mile a vděčně. Také vzájemné vztahy v jejich kolektivu byly velice kamarádské. Návštěva z mého pohledu splnila svůj účel také proto, že byly do programu zainteresovány všechny školy a řada místních organizací,“ vyjadřuje uspokojení Miroslav Šafář a dodává, že spolupráce mezi oběma obcemi bude pokračovat i nadále.

Na příští rok město plánuje pro změnu návštěvu českých dětí na Zakarpatí nebo společný letní tábor.