Konala se 23. května ve Svitavách. Družstvo mladších žáků Masarykovy základní školy Morašice úspěšně řešilo zadané teoretické i praktické úkoly, ať už to byl vědomostní test, práce s mapou, poskytování první pomoci nebo jízda zručnosti. Sára Hurychová, Natálie Hurychová, Václav Krejsa a Patrik Lněnička z prvního místa okresní soutěže postoupili do krajského finále Pardubického kraje. Zvítězili nad dalšími deseti týmy základních škol z regionu.

Krajské kolo

Dvoudenní krajské kolo probíhalo ve dnech 10. a 11. června v autokempinku Konopáč a na dětském dopravním hřišti v Pardubicích. Také zde se soutěžilo ve vyhledávání bezpečných tras na mapě, ve znalostech pravidel provozu na pozemních komunikacích, v dovednostech poskytování první pomoci. Na konci prvního dne byly výsledky soutěžních družstev poměrně vyrovnané. Úterní závěrečné praktické jízdy na dopravním hřišti v Pardubicích rozhodly. Po několika chybičkách družstvo morašické školy obsadilo pěkné třetí místo.

I ti starší

Také družstvo starších žáků v dopravní soutěži nezůstalo bez úspěchu. Marie Švecová, Beata Nádvorníková, David Severa a Dominik Štancl dobře zabojovali ve všech disciplínách a z okresního kola ve Svitavách přivezli stříbrné medaile.

Všem mladým cyklistům děkujeme za zdařilou reprezentaci školy, blahopřejeme k pěknému umístění a přejeme mnoho kilometrů na kole bez nehod. Poděkování patří také vychovatelce Stanislavě Coufalové, která se dopravní výchově ve škole intenzivně věnuje a obě družstva na soutěž připravovala.

VLASTA MACKOVÁ, ZŠ Morašice

ŽÁCI morašické školy byli úspěšní v okresním i krajském kole dopravní soutěže.