„Toto projektové odpoledne pro předškoláky pořádáme na naší škole už řadu let. Chceme, aby se děti zbavily strachu ze školy," informovala Jana Petrželová, učitelka základní školy. A daří se jim to velice dobře. V úterý 19. listopadu se v první třídě sešlo celkem šestnáct budoucích prvňáčků se svými rodiči. Nejprve se na úvod představili, potom si zazpívali známé písničky a poznávali zvířátka na obrázcích. „Na interaktivní tabuli si zaházeli kostkou a určovali počet získaných bodů. Potom se šli proběhnout do tělocvičny a zacvičili si s padákem," doplnila Jana Petrželová.
Zábavné odpoledne
Odpoledne bylo zábavné a to nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče a pedagogický sbor. Na závěr si budoucí školáčci z víček od plastových lahví zobrazili geometrické tvary a vybarvili obrázek, který si s sebou na památku odnesli domů. Mnozí rodiče zavzpomínali na svá dětská léta, období bezstarostných her a někteří vzpomínali na školu, kam jako malí před lety sami docházeli. Akce se, tak jako každý rok, vydařila a děti odcházely domů usměvavé.

(zsri)