„Jedná se o formu přátelství mezi rodinou a dítětem z dětského domova. Může to být prostřednictvím návštěv nebo pobytů u dospělých lidí. Hostitelská péče je určená hlavně pro děti, které jsou v domově dlouho a nemají větší šanci dostat se do rodiny nebo do pěstounské péče. Jde o děti starší deseti let, u kterých hrozí, že v domově zůstanou až do dospělosti,“ uvedl Lukáš Daniš ze spolku Děti patří domů.

Ve svitavském okrese žije aktuálně asi dvacet pěstounských rodin.

V hostitelské péči jde o čtyři rodiny, které se snaží navázat spolupráci. „To už jsou rodiny, které ji provozovaly. Navíc máme asi dvanáct lidí, které tento typ péče zajímá a chtějí se dětem věnovat,“ dodal Daniš. Zájemci nejdříve projdou speciálním kurzem a v poradně pro rodinu absolvují psychologické vyšetření. Následně organizace Děti patří domů jedná s domovy a dalšími úřady o výběru vhodných dětí do hostitelské péče.