Dětem v závěru rozdala omalovánky, ze kterých jim předtím zábavnou formou ukazovala obrázky a předváděla na nich, co je špatně a dobře.

Program se týkal prevence a zaměřil se na situace, se kterými se děti mohou běžně setkat. Hana Kaizarová dávala dětem rady, jak se nebezpečným situacím vyvarovat 
a dále taky co mají dělat, kdyby se do nějaké takové dostaly. Šlo například o to, co mají dělat, kdyby se jich někdo neznámý vyptával na cestu nebo jim něco nabízel. „Děti mají k funkci policie velký respekt a obdiv, když slyší tyto záležitosti denně od nás, tak to není s takovým důrazem, jako když to říká odborník," pověděla zástupkyně ředitelky Soňa Vévodová. Na konci si šly děti prohlédnout policejní auto, z čehož měly ohromnou radost. Učitelky by chtěly akci pro děti uspořádat i příští rok.