V současné době je do tohoto projektu zapojeno 3741 škol a my patříme mezi ně.Naše základní škola je již třetím rokem zapojena do projektu „ovoce do škol". Ten určen pro první stupeň základní školy. Každý měsíc obdrží škola „vitamíny" ve formě různých druhů ovoce a zeleniny. Díky tomuto projektu se žáci seznamují i s exotickými druhy ovoce a zeleniny, které rodiče běžně nekupují.

V současné době jsme díky tomuto projektu získali možnost ochutnávky v podobě „ochutnávkového koše". Škola obdržela čerstvé produkty. Spolu s žáky 5. ročníku byly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny zpracovány a nakrájeny. Žáci nejenže mohli ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny, ale sami si mohli vyzkoušet přípravu, estetické zpracování a úpravu přímo na talíře. Byly využity mezipředmětové vztahy, jelikož tato činnost propojila hned několik vyučovacích předmětů například přírodovědu, pracovní činnosti i výtvarnou výchovu.

ZUZANA VYMAZALOVÁ