Na naší škole proběhl zápis do první třídy ve čtvrtek 6. února 2014.

K zápisu přišly děti, které navštěvují mateřské školy v Brněnci a v Moravské Chrastové. Na zápis se většina z nich těšila. Předškoláčci prokazovali své schopnosti při plnění úkolů, které jsou nezbytné k tomu, aby úspěšně obstáli v nové roli školáka.Zápis do první třídy v Brněnci.

Paní učitelky si pro děti přichystaly nejen úkoly, které se týkaly výslovnosti, vyjadřování, početních představ, znalostí barev a geometrických tvarů, sluchového rozlišování hlásek a prostorové orientace. Zkoušela se také zručnost při zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, správné držení tužky, stříhání a také používání příboru. Všechny tyto činnosti se stávají poslední dobou ,,kamenem úrazu".

Za každý splněný úkol dostávali předškoláci hvězdičky do žákovské knížky vyrobené speciálně pro ně. Děti si za svůj výkon odnášely dárečky, které pro ně vlastnoručně vyrobili školáci. Neobvyklou odměnou byla práce s ,,kouzelným perem" na interaktivní tabuli. Každý si mohl několikrát kliknout  na obrázky zvířátek, která se jim odměnila zvukem, pohybem, či pozdravem. Vítanou pomocí se při zápisu stali tři žáci osmého ročníku, kteří pomáhali s výběrem dárků a také u interaktivní tabule.

Mám pocit, že si předškoláci tento den užili. Podle hvězdiček získali představu, co dobře umí a prázdná okénka jim naopak napoví, v čem se mohou zdokonalovat.

Na závěr máme pro předškoláčky  přání: Ať se vám stane naše škola radostným zdrojem vědění.

RADKA ONDRÁČKOVÁ, Základní škola Brněnec