Doklady musí být předány školnímu zařízení do 31. května.

Rostoucí počet odkladů trápí základní školu v Poličce. Zapsáno mají šedesát čtyři prvňáků a rodiče čtrnácti z nich už zažádali o odložení školní docházky. Ředitel Karel Neřold se domnívá, že hlavním důvodem není problém nezralosti.

Důvody rodičů oddálit povinnosti, které vyplývají ze vstupu do školy, jsou různé. Odborníci upozorňují, že odklad u zralého dítěte může snížit motivace k učení. Pozdějším nástupem do školy se ve stejné třídě scházejí děti s téměř dvouletým rozdílem.

Žádosti o odložení docházky nezatěžují dětskou lékařku Danuši Jílkovou z Poličky. S rodiči komunikuje průběžně od pětileté prohlídky. „U dvaceti procent předškoláků jsem odklad doporučila,“ uvedla pediatrička Jílková.

Nejčastější důvod odložit školní docházku je nezralost a nesprávné řečové návyky. „Školní připravenost je rok od roku horší,“ říká Magda Límová z poradny v Litomyšli. Orientační vyšetření provádí speciální pedagožka také v mateřských školách. Při návštěvách upozorňuje na problémy předškoláků a zve si je s rodiči na podrobnější vyšetření do poradny. „Doporučila jsem zatím patnáct odkladů,“ uvedla Magda Límová.

Zdena Paseková je rozhodnutá syna do školy nedat. U zápisu se synem byla a do školy ho přijali. „Navštěvujeme logopedii a problém má pětiletý Honzík se soustředěností,“ uvedla Paseková. O potřebný názor požádá dětskou lékařku.

Úbytek žádostí o prověření zralosti zaznamenali v pedagogicko psychologické poradně. Snížení zájmu nepovažuje za vhodné ředitel Vladimír Hloušek. „Vyšetření prokáže skryté nedostatky,“ vysvětlil ředitel Vladimír Hloušek.

V okrese je přihlášeno k povinné školní docházce tisíc dvě stě osmnáct dětí. Odklad se týkal sto padesáti sedmi z nich. Odborníci předpokládají, že toto číslo v letošním roce ještě stoupne. (pop)