Péče o děti ve věku 3 až 10 let, u nichž nemohou za krizové situace vykonávat dohled rodiče nebo jiní zákonní zástupci, bude poskytnuta ve školách a školských zařízení. Jedná se o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, řidičů veřejné hromadné dopravy a dalších pracovníků.

Ve svitavském okrese se o děti postarají ve II. mateřské škole v Litomyšli, I. a II. mateřské škole v Moravské Třebové, Základní škole Palackého v Moravské Třebové, ZŠ a MŠ Sokolovské ve Svitavách. V Poličce se jedná o školky Lučnía Čtyřlístek, základní školy Masarykova a Na Lukách a jídelnu v Rumunské ulici. Péče o děti bude zajištěna ve skupinách po nejvýše 15 dětech.